Prof. Hans Konrad Biesalski

Hohenheim Üniversitesi, Biyolojik Kimya ve Beslenme Bölüm Başkanı, Gıda Güvenliği Merkezi Direktörü

Prof. Biesalski Almanya'nın Stuttgart şehrindeki Hohenheim Üniversitesi'nde Biyolojik Kimya ve Beslenme Bölüm başkanlığını yapmaktadır ve Gıda Güvenliği Merkezi Direktörüdür. Mainz Üniversitesi'nde Fizik eğitiminin (1971-1974) ve 1979'da Fizyoloji Departmanı, Fizik Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanmasının ardından, 1981 yılında "Çocuklukta Progresif İşitme Bozuklukları" üzerine yazdığı tıp doktora teziyle mezun olmuştur. Birkaç yıl boyunca Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra, 1987'de "A Vitamini ve İç Kulak. Biyokimyasal ve Elektrofizyolojik Araştırmaların Gelişimi ve Uygulanması" isimli teziyle yüksek doktorasını tamamlamıştır. 1993'te Profesör unvanı alarak, Hohenheim Üniversitesi'nde Biyolojik Kimya ve Beslenme Bölüm Başkanı olmuştur.

Prof. Biesalski'nin retinoidler ve bunların hücre büyümesi ve farklılaşması, A vitamini ve başta akciğer hastalıkları olmak üzere insan sağlığı üzerindeki etkilerinin araştırılmasında 30 yıldan fazla deneyimi vardır. 1993 yılından beri araştırma faaliyetleri, temel antioksidanlar ve vitaminler ile reaktif oksijen türleri ve bunların insan beslenme düzenine etkileriyle ilgili uygulamalı araştırmaya yoğunlaşmıştır. Çeşitli patentlerin sahibi olan Prof. Biesalski, Almanya'nın Esslingen kentinde 2000 yılında bir biyoteknoloji şirketi (BioTeSys GmbH) kurmuştur. Bu şirket biyolojik bileşenleri test etmek için hücre ve organ kültürü modelleri geliştirmekte ve klinik araştırmalarda bulunmaktadır. Kendisinin bilimsel olarak asıl odaklandığı konu, düşük gelirli ülkelerdeki gizli açlığın değerlendirilmesi ve tedavisidir.

Prof. Biesalski, Tarım ve Beslenme Bakanlığı danışma kurulu ve çeşitli Alman sağlık toplulukları ile akademilerinde Yönetim Kurulu ve Bilimsel Tavsiye Kurulu üyesidir. Ayrıca ABD Kodeks Ofisi Bilimsel Tavsiye Kurulu üyesidir. Bunların yanı sıra, birçok uluslararası bilim dergisinin Avrupa editörü ve yönetim kurulu üyesi ve çeşitli uluslararası toplulukları ile vitamin danışma kurullarının üyesidir.

Gizli açlık, beslenme tıbbı, beslenme fizyolojisi, klinik beslenme ve yaşlanmayla ilgili 8 kitabın redaksiyonunu yapmış (bazıları İngilizce, Fransızca ve Çince'ye çevrilmiştir) ve beslenme, vitamin ve beslenme tıbbıyla ilgili en prestijli bilimsel dergilerde 330'dan fazla hakemli yazısı yayınlanmıştır. Profesör Biesalski, Avrupa Tıp Okullarında beslenme fizyolojisi ve beslenme tıbbı konusunda dersler vermiştir. Ayrıca birçok uluslararası konferansın başkanlığını yapmıştır. Bunların arasında, 1997'de Dünya Sağlık Örgütü'nün Beslenme ve Kanser konulu konferansı, Birinci Beslenme Ekipleri Kongresi ve 2013 ve 2015'te düzenlenen Birinci ve İkinci Gizli Açık Konferansı bulunmaktadır.