Prof. İrfan Erol

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi

İrfan Erol, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. Almanya'da Berlin Freie Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Enstitüsü’nde 1987-1991 yıllarında doktora yaptı. Ekim 1993'de doçent, Mart 1999'da Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde profesör oldu. 1996 yılında Berlin Freie Üniversitesi'nde, 2000 ve 2001 yıllarında ABD'de Wisconsin Üniversitesi Gıda Araştırma Enstitüsü Gıda Mikrobiyolojisi ve Toksikolojisi Bölümünde misafir bilim adamı olarak görev yaptı. 2003-2012 yılları arasında Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanlığı yaptı. Uzmanlık alanları gıda mikrobiyolojisi ve moleküler mikrobiyoloji, gıda güvenliği ve halk sağlığı, ulusal ve AB gıda mevzuatıdır.

İrfan Erol, 2012-2016 yıllarında CVO (Chief Veterinary Officer), OIE (World Organization for Animal Health) Türkiye delegesi olarak görev yapmıştır. Bu süreçte kurumunu OIE, EFSA, FAO, WHO-CODEX ALIMENTARIUS gibi uluslararası kuruluşlarda temsil etmiştir. Ayrıca, ILSI (International Life Sciences Institute) Avrupa Bilimsel Danışma Komitesi üyeliği yapmıştır. 32. Dünya Veteriner Kongresi (13-17 Eylül 2015, İstanbul) başkanlığını yapmıştır.

2012-2016 arasında T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde ders vermektedir.