Prof. Klaus G. Grunert

Aarhus Üniversitesi, MAPP Araştırma Merkezi Direktörü

Klaus G. Grunert, Aarhus Üniversitesi'nde Pazarlama Profesörü ve MAPP Araştırma Merkezinin kurucusu ve direktörüdür. Çoğunlukla gıdayla ilgili tüketici davranışı alanında ve yeni ürün geliştirme, pazar iletişimi ve sağlıklı beslenmeyi veya diğer sosyal olarak istenen davranışları hedefleyen kamu politikası kampanyaları gibi alanlarda tüketicilerin geri bildirimlerini faydalı hale getirme konusunda kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Özellikle kalite algısı ve gıda seçimi, sağlıklı beslenme, gıda etiketlemesi ve sağlık iddialarının etkileri, biyoteknolojinin halk tarafından kabulü, tüketici davranışına ilişkin geri bildirimlerin gıda üreten şirketlerde ürün geliştirme süreçlerine nasıl entegre edildiği ve gıda endüstrisindeki gelişme yeterlilik geliştirme üzerine araştırmalar yapmıştır. MAPP direktörü olarak, çeşitli pan-Avrupa çapında çalışmalar da dahil olmak üzere gıda endüstrisiyle çok sayıda işbirliği projesi yürütmüş ve birçok AB FP projesine katılmış veya liderlik etmiştir. Klaus, 12 kitabın, uluslararası hakemli dergilerde 200'den fazla akademik makale ve çok sayıda diğer yayının yazarıdır. Klaus, Avrupa Pazarlama Akademisinin eski başkanı ve Avrupa Yönetimde İleri Araştırmalar Enstitüsünde profesördür.