Prof. K. Vish Viswanath

Harvard T.H. Chan School of Public Health, Sağlık İletişimi Profesörü

Dr. K. “Vish” Viswanath, Harvard TH Chan Halk Sağlığı Okulu (HSPH) Sosyal ve Davranış Bilimleri Bölümünde ve Dana Farber Kanser Enstitüsünde (DFCI) McGraw-Patterson Nüfus Bilimleri Merkezinde çalışan Sağlık İletişimi Profesörüdür. Aynı zamanda Dana-Farber/Harvard Kanser Merkezinin (DF/HCC) Sağlık İletişimi Çekirdeğinin Fakülte Direktörüdür. Dr. Viswanath DFCI/Harvard Chan Dönüşümsel İletişim Bilimi Merkezi Direktörlüğü, Harvard Chan Direktörlüğü, Lee Kum Sheung Sağlık ve Mutluluk Merkezi Hindistan Araştırma Merkezi ve Eş Direktörlüğü gibi birçok idari ve bilimsel liderlik pozisyonları da üstlenmektedir. DF/HCC'nin Sağlık Çıktıları için İletişimi Geliştirme (ECHO) Laboratuvarının kurucu direktörüdür.

Dr. Viswanath'ın iletişim bilimi, sosyal epidemiyoloji ve sosyal ve sağlıkla ilgili davranış bilimlerindeki literatürden yararlanan çalışması, halk sağlığı politikasını ve uygulamasını etkilemek için çevrimsel iletişim bilimine odaklanmaktadır. Esas araştırması, iletişim eşitsizlikleri, yoksulluk ve sağlık eşitsizlikleri arasındaki ilişkiyi belgelemek ve sağlık eşitsizliklerini ele almak için bilgi çevirisidir. İletişim eşitsizlikleri ve sağlık eşitsizlikleri, bilgi çevirisi, halk sağlığı iletişim kampanyaları, e-sağlık ve dijital bölünme, halk sağlığının hazır bulunması ve yetersiz hizmet alanlarına sağlık iletişimi müdahaleleri hakkında 250'den fazla dergi makalesi ve kitap bölümü yazmıştır.  Dört kitap ve monografın ortak editörüdür: Kitle İletişim Araçları, Sosyal Kontrol ve Sosyal Değişim (Iowa State University Press, 1999), Sağlık Davranışı ve Sağlık Eğitimi: Teori, Araştırma ve Uygulama, 5. Baskı (Jossey Bass, 2015), Tütün Kullanımının Teşviki ve Azaltılmasında Medyanın Rolü (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2008) ve Tütünle İlgili Sağlık Eşitsizliklerinin Ele Alınmasına Sosyoekolojik Bir Yaklaşım (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2017). Aynı zamanda 12 ciltlik Uluslararası İletişim Ansiklopedisi (Blackwell Publishing, 2008) Sosyal ve Davranışsal Araştırmalar bölümünün editörüdür.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Ulusal Bilimler Akademisi ve Ulusal Tıp Akademisi dahil olmak üzere çeşitli ulusal komitelerde hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Akademik ve profesyonel başarılarının takdiri olarak, Dr.Viswanath Dana-Farber Kanser Enstitüsünden Yılın Doktora Sonrası Danışmanı Ödülü, Tütün Araştırmalarında Joseph W. Cullen Mükemmeliyet Ödülü, Amerikan Önleyici Onkoloji Derneği, Dale Brashers Seçkin Mentorluk Ödülü, Ulusal İletişim Birliği, Uluslararası İletişim Birliği ve Ulusal İletişim Birliğinin ortak verdiği Mükemmel Sağlık İletişim Bilim İnsanı Ödülü ve Amerikan Halk Sağlığı Birliğinden (APHA) sağlık eğitimi araştırmaları ve teorisine katkılarından dolay Mayhew Derryberry Ödülü ve Minnesota Üniversitesi, CLA Önemli Başarı Mezunu ödülü gibi pek çok kurumdan pek çok ödül almıştır. Utah Üniversitesi'nde 2009’da 23. Yıllık Aubrey Fisher Konferansını sunmuştur. Uluslararası İletişim Birliği (2011), Davranış Tıbbı Derneği (2008) ve Kamuoyu Araştırmaları için Midwest Birliği (2006) Üyeliklerine seçildi.