KAPSAMBeslenme, gıda ve sağlık alanlarında uzman gazeteciler ve blog yazarları için iki gün sürecek bir eğitim programı düzenliyoruz.

Program; beslenme ve sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiye dair teorik bilgilendirmenin yanı sıra, beslenme ve sağlık iletişimine dair iletişim profesyonellerine belirli senaryolar üzerinden rol canlandırma tekniklerini kullanarak deneyim kazanma fırsatı sunacak. Katılımcılar, her bir canlandırmada, beslenme iletişimcisi ve gazeteci rollerini oynayarak nasıl düşünüp hareket etmeleri gerektiğini keşfedecekler.

Eğitim, beslenme ve gıda bilimleri alanlarında önde gelen üniversitelerden tanınmış akademisyenler tarafından verilecek.

Programı tamamlayan, katılımcılar uluslararası akredite bir sertifikanın da sahibi olacaklar.

SORUN


Tüketiciler genellikle gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilgileri televizyon, radyo, gazete, internet ve sosyal medya gibi çeşitli mecralardan edinirler. Besinler, son on yılda, dünya genelinde medyada oldukça tartışılan bir konu haline geldi. Beslenme tercihlerinde çoğunlukla edinilen bu bilgiler rol oynar. Oysa, bunlar karmaşık konulardır; mesajlar birbiriyle çelişebilir ve hatta kafa karıştırıcı olabilir.

Avrupa Gıda Bilgi Konseyi (EUFIC), 2011 ve 2012 yıllarında Doğu Anglia Üniversitesi (UEA) ile birlikte çalışarak, dört hafta süreyle AB'ye üye ülkelerden sekizinde yayımlanan gazetelerdeki sağlıkla ilgili haberleri incelemiştir. Bu araştırma, iddiaların yalnızca yüzde 27'sinin bilimsel kanıtlara, diğer bir deyişle, Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA) tarafından onaylanmış bilgilere eşdeğer bilgilere dayandığını ortaya koydu. Türkiye'de medyanın beslenmeyle ilgili sorunları aktarımındaki problemler çeşitli çalışmaların konusu olmuştur.

En iyi uygulamaları teşvik etmek için pek çok adım atılmakta ve tüketicilerin doğru ve yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlama açısından ilerleme kaydedilmektedir. Ancak, hala alınması gereken bir hayli mesafe var.

Günümüz iletişim kanallarında bilginin dağıtım hızına ve halk tarafından sindirilme kolaylığına daha fazla önem verilmekte ve kaynağın güvenirliği göz ardı edilebilmektedir.

AMAÇBilimsel iletişimin; mevcut araştırmaların, bunlarla ilgili sorun ve güçlüklerinin ve en önemlisi de topluma faydasının daha iyi anlatılması sayesinde bu sorunu çözeceğine inanıyoruz. Bu eğitim programı ile bilimsel iletişimin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.

Bu program iletişim uzmanlarına, beslenme bilimine özgü kavramları ve dili daha iyi anlamayı ve beslenmeyle ilgili tüketici araştırmalarını yorumlamak için gerekli becerileri sağlayabilir.

Program, katılımcıların; besin kaynakları, öneriler ve besinlerin biyokimyasal rollerini de kapsayarak, insan beslenmesinin bilimsel prensipleri ve elbette bunun bilim ve teknoloji ile bağlantısı üzerindeki çalışmalara olanak sunabilecektir. Program, beslenmeyle ilişkili yaşam döngüsünün her aşamasında ortaya çıkabilecek sorunların altında yatan mekanizmaların da keşfedilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.HEDEF


Medya eğitimi programının hedefi, katılımcılara;

• Beslenme iletişimcilerinin medyayla ilişki kurarken nasıl düşündükleri ve neler hissettikleri konusunda fikir vermek,

• Beslenme sorunlarına ilişkin bilgi ve haberin yayılmasında gazetecinin oynadığı kilit rolü ve taşıdığı sorumluluğu anlatmak,

• Beslenme konusundaki araştırma makalelerini daha doğru ve bilinçli yorumlama becerisi kazandırmak,

• Beslenme ve pazarlamanın etkileşimine, tüketici ve pazarlamacı açısından bakabilme becerisi kazandırmaktır.

Adres:

Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Kısıklı mah. Ferah cad. No:1 Üsküdar/Istanbul/Turkey
E-Mail: info@sabriulkervakfi.org

Sosyal Medya'da!