KAPSAM


İki gün sürecek beslenme ve sağlık iletişimi konferansında hem beslenme, gıda ve sağlık alanında uzman gazeteciler ve blog yazarlarının hem de tıp fakültesi ve sağlık profesyonellerinin yararlanabileceği bir program düzenliyoruz.

Programda beslenme konusunda temel bilgiler aktarılırken, beslenme ve sağlık iletişiminin prensipleri üzerine de bilimsel kabul görmüş metotlar paylaşılacak. Program, katılımcılara beslenme ve sağlıklı yaşam arasındaki ilişkiye dair teorik bilgilendirmenin yanı sıra, beslenme ve sağlık iletişimine dair belirli çok farklı alanlarda bakış açıları sunacak.

Konferansta, beslenme ve gıda bilimleri alanlarında önde gelen ulusal ve uluslararası üniversitelerden uzman akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak.
 

SORUN


Son yıllarda dünya çapında beslenme ve beslenmeyle ilgili konulara olan ilgi giderek artmaktadır. Tüketiciler genellikle gıda, beslenme ve sağlık konularındaki bilgileri televizyon, radyo, gazete, internet ve sosyal medya gibi çeşitli mecralardan edinirler. Beslenme konusunda en çok başvurulan diğer kaynak ise, başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarıdır. Ancak tüm bu kaynaklardan elde edilen bilgiler çoğu zaman birbiriyle çelişmekte ve bireyler için beslenme ve sağlıkla ilgili birçok konu kafa karıştırıcı bir hâle gelebilmektedir. Bu bilgi kirliliği ortamı kafa karıştırıcı olabilir ve halk sağlığını olumsuz etkileyen sonuçlara yol açabilir.

Hekimler, hastalarına temel diyet önerileri verebilecek veya beslenme uzmanlarına yönlendirme sağlayacak konumdadır ancak pek çok çalışma, hekimlerin son dönemki gelişmeler üzerine gerekli eğitimden yoksun olduklarını göstermektedir. Yakın zamanda Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırma; dünya çapındaki tıp fakültesi öğrencilerinin ve yeni mezun hekimlerin beslenme bilgi düzeylerini, beslenme danışmanlığı becerilerini, beslenme eğitimi algılarını, beslenme müfredatlarını inceleyen pek çok çalışmadan elde edilen verileri analiz etmiştir. Bu çalışmanın sonuçları tıp fakültesi müfredatlarında beslenme konusunun çok az yer bulduğunu, bu alanda eğitim veren uzmanların olmadığını, pek çok hekimin verilen beslenme eğitimini yetersiz bulduğunu ve bu konuda kendilerini yetkin hissetmediklerini ortaya koymuştur.

Sağlık camiasında beslenme ve sağlık iletişimi konusunda önemli ve halk sağlığını doğrudan etkileyen bir diğer konuysa, sağlık çalışanlarının kitle iletişim araçlarını etkin ve etik bir biçimde kullanma konusunda karşılaştıkları sorunlardır. Günümüz iletişim kanallarında bilginin dağıtım hızına ve halk tarafından sindirilme kolaylığına daha fazla önem verilmekte ve kaynağın güvenirliği göz ardı edilebilmektedir.

Birçok birey beslenme ve sağlık konusundaki bilgileri televizyon, radyo, sosyal medya gibi alanlarda izlediği, takip ettiği sağlık çalışanları aracılığıyla edindiğini bildirmektedir. Bu mecralar doğru beslenme ve sağlık iletişimi için önemli fırsatlar sunarken yanlış kullanımlarıysa önemli riskleri beraberinde getirmektedir. Bu nedenle günümüzde sağlık alanındaki birçok mesleki birlik özellikle sosyal medyanın doğru kullanımına yönelik yayınlar, kılavuzlar oluşturmaktadır. Tüm sağlık çalışanlarının ve sağlık alanında uzman gazeteci ve blog yazarlarının iletişim, dijital okuryazarlık ve etik konularında da eğitimlerle desteklenmeleri büyük önem taşımaktadır.

AMAÇ


Bilimsel iletişimin; mevcut araştırmaların, bunlarla ilgili sorun ve güçlüklerinin ve en önemlisi de topluma faydasının daha iyi anlatılması sayesinde bu sorunu çözeceğine inanıyoruz. Bu eğitim programı ile bilimsel iletişimin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Beslenme ve sağlık alanında doğru bilimsel bilgi iletişiminin öneminin sağlık çalışanları kadar gazeteciler tarafından da benimsenmesiyle bilimsel bilgilerin topluma daha doğru ve anlaşılır bir biçimde aktarılabileceğini, halk sağlığını olumsuz etkileyen bilgi kirliliğinin önlenebileceğini düşünüyoruz.

Bu konferansla, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanlarının yanı sıra sağlık alanında uzman gazeteci ve blog yazarlarına beslenme bilimi ve bilimsel bilgi iletişimi alanındaki temel bilgileri aktararak halk sağlığının geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Konferans iletişim uzmanlarına, beslenme bilimine özgü kavramları ve dili daha iyi anlamayı ve beslenmeyle ilgili tüketici araştırmalarını yorumlamak için gerekli becerileri sağlayabi
 

HEDEF


Bu programın hedefi katılımcılara;

• Beslenmenin temel ilkeleri konusunda farkındalık kazandırmak,

• Beslenme konusundaki bilimsel literatürü, kanıta dayalı bilgileri daha doğru ve bilinçli aktarma becerisi kazandırmak,

• Beslenme iletişimcilerinin medyayla ilişki kurarken nasıl düşündükleri ve neler hissettikleri konusunda fikir vermek,

• Beslenme sorunlarına ilişkin bilgi ve haberin yayılmasında gazetecinin oynadığı kilit rolü ve taşıdığı sorumluluğu anlatmak,

• Beslenme sorunlarına ilişkin bilgi ve haberlerin topluma aktarılmasında sağlık profesyoneli olarak oynayacağı kilit rolü ve taşıdığı sorumluluğu anlatmak,

• Kitle iletişim araçlarını doğru ve etik bir biçimde kullanma farkındalığı kazandırmaktır.